Перевір казаписів на унікальність MySQL

Простий скрипт перевірки продублюваних записів в базі даних.

SELECT name, count(*)
FROM table_dest
GROUP BY name
HAVING count(*) > 1
ORDER BY count(*);

При скануванні інформації в великих об’ємах важливо, щоб вона не повторювалась — при записі можна також користуватись альтернативним способом перевірки.

$query_insert = "INSERT INTO Products (ProductURL)
SELECT * FROM (SELECT '" .$url ."') AS tmp
WHERE NOT EXISTS (
 SELECT name FROM Products WHERE ProductURL = '" .$url ."'
) LIMIT 1";

 

Залишити відповідь