Створення віджету для переходу в соцмережу

 1. Копіюємо файл widgets-phonenumbers.php, перейменовуємо його (наприклад widgets-socisl-links.php)
 2. Редагуємо в створеному файлі:
  • у функції construct опис і назви
  • у функції form редагуємо текст, який хочемо, щоб відображався у формі
  • у lable , update слово number міняємо на image
  •  у функції widget потрібно прописати <a class=”wid-social-link” href=”‘.apply_filters( ‘widget_title’, $instance[‘url’]).'” ><img width=”30px” height=”30px” border=0 src=”‘ .apply_filters( ‘widget_title’, $instance[‘image’]). ‘” alt=””/></a>’ ;  тобто задаємо параметри картинки, посилання, на яку ми заповнемо у першому полі форми.
 3. Редагуємо файл functions.php:
  • додаємо ще один масив, щоб віджети можна було закидати у футер

register_sidebar( array(
‘name’ => ‘Footer’,
‘id’ => ‘social_links’,
‘before_widget’ => ‘<li>’,
‘after_widget’ => ‘</li>’,
‘before_title’ => ”,
‘after_title’ => ”,
) );

 • дописуємо require( get_template_directory()  .’/includes/widgets/widget-social-links.php’);
 • дописуємо наш новий віджет у register_foo_widget

Отримуємо:

У полі 1 заповнюємо посилання на нашу картинку, у полі 2 посилання, куди ми хочемо перейти, клацнувши на картинку.

Ще забула написати, що потрібно створити файл footer.php по аналогії з header.php

В мене в футері прописано:

if ( is_active_sidebar( ‘Social_links’ ) ) : ?>
<ul class=”sociallinks”>
<?php dynamic_sidebar( ‘Social_links’ ); ?>
</ul>
<?php endif; ?>

Залишити відповідь