INSERT IGNORE — оновлення при існуючому записі MySQL

Якщо у вас тип сервера: MariaDB, то задача “вставити новий запис, або ж оновити якщо даний запис вже існує” легко виконується за допомогою команди INSERT IGNORE. Дана функція не видає помилку так як ON DUPLICATE KEY UPDATE

INSERT IGNORE INTO books
    (id, title, author, year_published)
VALUES
    (1, 'Green Eggs and Ham', 'Dr. Seuss', 1960);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Залишити відповідь